real estate menu left
real estate menu right

 

เราคงต้องยอมรับว่า ถนนมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ ถนนนำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสาธารณะประโยชน์ในการเดินทาง การขนส่งสินค้า ฯลฯ ไปยังชนบทหรือท้องถิ่นที่ห่างไกล เป็นการขยายความเจริญออกไปตามหัวเมืองต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ นำมาซึ่งผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากชนบทเข้าสู่เมือง บ้านเมืองใดไม่มีถนน ความเจริญก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ชุมชนต่างๆได้ หรือแม้จะมีถนนแต่เป็นถนนที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางหรือเป็นถนนที่ชำรุดเสีย หายอยู่เป็นประจำ นอกจากความเจริญจะเข้าถึงได้ยากแล้ว ยังต้องเสียเวลาและงบประมาณในการซ่อมแซมอย่างไม่รู้จักจบสิ้น รวมทั้งความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นอย่าง ประเมินค่ามิได้ ในกรณีที่ต้องซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างยานพาหนะหรือเกิดอุบัติเหตุจาก การหลบหลีกพื้นถนนที่มีความชำรุดเสียหาย

 ประเทศที่ต้องการความเจริญทั้ง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการก่อสร้างถนนเป็นอย่างยิ่ง และการก่อสร้างถนนให้มีความแข็งแรงคงทนควรต้องคำนึงถึงฐานถนนเป็นหลักสำคัญ เพราะถ้าฐานถนนมีความคงทนแข็งแรงแล้วพื้นหน้าถนนก็จะคงทน เกิดการชำรุดเสียหายได้ยาก ซึ่งจะเป็นการประหยัดเงินงบประมาณค่าซ่อมแซม

 สร้างเสริมเศรษฐกิจให้ประเทศชาติ สร้างรายได้ และความเจริญให้กับชุมชน ตลอดจนช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดกับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมาก

 วิธีการผสม สามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การใช้แรงงานคน การใช้รถเกรดเดอร์ (Grader) หรือ การใช้เครื่องผสม โดยแบบผสมแห้ง คือผสมเฉพาะดินกับซีเมนต์ และผสมเปียก หรือแบบสำเร็จรูป คือผสมดิน/ซีเมนต์กับน้ำ และสารสังเคราะห์ Polymer Chemroad ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดข้อกำหนดความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้ถนนนั้นๆ

 Polymer Chemroad ปัจจุบัน มีโรงงานผลิตในประเทศไทย และมีการส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน รวมถึงประเทศในแถบแอฟริกา และกลุ่มประเทศยุโรปมากกว่า 20 ประเทศ โดยผู้จำหน่ายมีเป้าหมายที่จะส่งออกไปให้ได้อย่างน้อย 100 ประเทศทั่วโลกภายในปี 2558 เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ และพัฒนาให้ประชาชนในประเทศต่างๆได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ ลดความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ถนนที่ด้อยคุณภาพ ทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของชาติในการดูแลซ่อมแซมถนนนั้นๆ

 J Smith Holding Co.,Ltd. ผู้จำหน่ายน้ำยา Polymer Chemroad แต่เพียงผู้เดียวมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ Polymer Chemroad จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสืบไป

 Polymer Chemroad เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการยอมรับจากประเทศที่เป็นเมืองไร้มลพิษ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ และกลุ่มประเทศในยุโรป และอีกในหลายประเทศทั่วโลก

 german-flag Germany senegal flag Senegal south-africa-flag Africa brunei flag Brunei
australia flag Australia china flag China indo flag Indonesia canada flag Canada
usa flag USA russia flag Russia india flag India myanmar flag Myanmar
Thai Flag Thailand nigeria flag Nigeria lao flag Laos ghana flag Ghana

 Copyright © 2009-16 All Rights Reserved Chemroad.com
J Smith Holding Co.,Ltd. 301/344 Prachachuen 12 Yak 1-2-35 Thongsonghong Laksi, Bangkok 10210 Thailand
Tel. 02-589-9586, (66)81-633-2992, (66)86-633-2992